لوازم یدکی بنز CLK


روغن موتور 229.5 (5W-40 (Multigrade مرسدس بنز 1 لیتری - A0009898201
130,000 تومانفیلتر هوا مرسدس بنز (دوتایی) سال های 2001 تا 2011 - A2730940404
445,000 تومانیونیت سقف مرسدس بنز کلاس CLK سال 2006 تا 2008 - A2098205026
2,800,000 تومانلنت ترمز جلو AMG/Sport مرسدس بنز سال های 2003 تا 2012 - A0064203220
1,350,000 تومانتسمه دینام مرسدس بنز سال های 2000 تا 2014 - A0019931896
215,000 تومانضد یخ مرسدس بنز - a000989082510
150,000 توماناکتان مرسدس بنز - a000989254516
70,000 تومان